Arkiv | Konferanse om India sin Jøde-kristne arv RSS feed for this archive

Katolsk prest stadfestar koptisk kross i Old Goa

Den katolske presten Cosme stadfestar at det er Koptiske krossar inne i ei kyrkje i Old Goa. Dermed var det kristne på denne plassen før Portugisarane kom hit i år 1510.e.k. I går tok tre kristne leiarar i Goa, inkludert meg sjølv, ein katolske prest med på vitjing til ein ruin i Old Goa. Vi […]

Konferanse i Goa om India sin Jøde-kristne arv

Kong Solmon henta påfugl, aper, gull, og sølv frå Ophir til tempelet i Jerusaelm. På gamal Koptisk er «Sophir» namnet på dagens India. Sjølv om historikarane er usamde om lokaliseringa av «Ophir», og om Solomon sine skip drog heilt til India kring 1.000 B.C, er dei alle fleste samd om at det var Jødiske koloniar […]

På Aliyah-fest med 50 Indiske jødar i New Delhi

Natt til 24.desember reiste 50 jødar frå stammen Bnei Menashe heim til Israel frå India. Det var eit stort privilegium å få vere med på festen på Hotellet Oched Garden i New Delhi.  Heimreisa til desse Jødane vart akkurat like dramatisk som Herren Jesus ofte gjer det når Han oppfyller det profestiske ord. Ingen menneske […]