Arkiv | Uncategorized RSS feed for this archive

News That Matters

Eg er ikkje aktiv på denne blogsida. Men om du prøver News That Matters, så finn du meg der.  Du kjem til bloggen ved å trykke på foto. Beste helsing, Ivar Fjeld Advertisements

Var Jesus ein same som vart fødd i Karasjok?

Det er verd å merke seg at Paven i Roma har velsigna den samiske kopien av Jesus. Det finnes mange kopiar av Jesus frå Nasaret. Dei alller fleste har sitt opphav i Romersk Katolisisme. Dei er laga som ein freistnad på å ta bort alt det Jødiske frå trua på Jesus Messias. Publisert av Ivar

NRK bruker Islamske terror-kart i kampen mot Israel

NRK har det same synet på staten Israel som den Islamske terror-organisasjonen Hamas. Dei brukar dei same karta, og spreier usanningar om vår moderne historie. Det heile kan med rette kallast ein freistnad på indoktrinering. Publisert av Ivar

Jesus-vitne Kjell Elvis hetsa av tankesmia Skaperkraft

Kjell Elvis vitna om Jesus under ein debatt på NRK.  Ein leiar i Kr.F og ein Biskop tok ikkje ein gong Jesus-namnet i sin munn. Bruk 9 minutt på denne videoen. Denen videoen avslører kor ille det står til i det påståtte kristne landet Norge. Når den «kristne» tankesmia Skaperkraft kan hegje ut eit Jesus-vitne […]

Pinsebevegelsen har akseptert Paven som ein kristen leiar

Pinsebevegelsen i Norge har akseptert den Romersk Katolske kyrkja som ei kristen kykje. Ta ein kikk på denne videoen. Det finnes framleis pinseforsamlingar som ikkje aksepterer det kyrkjesamfunnet har gjort. Men dei kristiske rørstene blir ferre og ferre. Publisert av Ivar

Norsk «apologet» avviser Gamle Testamentet

Bjørn Are Davidsen meiner at kristne ikkje treng å forhalde seg til lover og reglar i Gamle Testamentet. Davisen var tidlegare knytta til den agnostiske foreninga «Skepisis». No er han apologet (trusforsarar) i den kristne tankesmia «Skaperkraft». Be om at Davidsen får eit mπte med Den Hellige ånd, blir født på ny, og forstår kva […]

Tar du det elektroniske merke så går du fortapt

Mange kristne er no heilt medvitslause når det gjeld antikrist si kome, og at vi må bruke ein dupeditt for å unngå å bli økonomisk straffa. VG laga for ei veka sida eit oppslag på at » I 2017 går vi med teknologien på kroppen». Smartklokka er alt her. No er det berre 10 centimeter […]

Den norske skjøgekyrkja står i full blome

Åtte av tolv biskoper vil vie homofile. Åtte av tolv biskoper i Den norske kirke ønsker at kirken skal kunne vie homofile. I et forsøk på å finne en løsning som kan samle alle, anbefaler de åtte imidlertid at kirken samler seg om en forbønnsliturgi for homofile som er viet borgerlig. Mindretallet kan ikke slutte […]

Seminar om Midtausten, profetordet og Jesus si attkome: Del-1

Her kan du følgje første del av eit seminar om Midtausten, og det som skal skjer før Jesus kjem attende.

Test av Vivanta

Vivanta in Panjim, Goa.